Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Numeraali Oy
Osoite: Kyyninkatu 15, 37100 Nokia
Y-tunnus: 2672475-2

Yhteyshenkilö

Numeraali Oy/Sanna Löfgren
Kyyninkatu 15
37100 Nokia
sanna@numeraali.fi
Puh. 045 263 1791

Rekisterin nimi

Numeraali Oy:n verkkopalveluiden käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Numeraali Oy:n verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Numeraali Oy:n verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

Rekisterin tietoryhmistä

Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

Rekisteriselosteen saatavuus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Numeraali Oy, Kyyninkatu 15, 37100 Nokia.